Welkom bij Amstelstede Taxatie

Amstelstede Taxatie is een klein makelaarskantoor waar persoonlijke benadering en aandacht voorop staan. Gevestigd in Amstelveen en met kennis van de gehele regio. Er is gekozen voor een kleinschalige opzet waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van moderne technieken. Door deze aanpak en het minimaliseren van overhead is het mogelijk de kosten van onze dienstverlening op een aantrekkelijk niveau te houden.

Onze tarieven

Standaard taxatie € 454,54 + 21% btw = € 549,99
NWWI taxatie € 454,54 + toeslag NWWI € 40,- + 21% btw = € 598,39

Prijs is inclusief BTW en standaardleges en –kosten.*

*In dit bedrag zijn een aantal kosten opgenomen, wij gaan hierbij uit van gemiddelde bedragen. Sommige instanties rekenen extreem hoge leges voor milieu, funderingsinformatie of bestemmingsplaninformatie. Indien de kosten voor het opvragen van gegevens boven € 25,00 per taxatie bedragen zullen deze meerkosten worden doorberekend aan de opdrachtgever. Milieutoeslag in Amsterdam is € 20, in Zaanstad € 25, en in Haarlem € 75.

Betaling binnen 14 kalenderdagen, betaling via notaris bij passeren akte is mogelijk mits binnen 1 maand na datum taxatierapport. Aanmaningskosten: € 50,00. Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld. Wij werken onder de algemene voorwaarden van de NVM

Spoed

De opname wordt, zo mogelijk, dezelfde dag uitgevoerd en de rapportage wordt dezelfde dag of de volgende dag verstuurd. Spoedopdrachten zijn alleen mogelijk indien er voldoende capaciteit beschikbaar is teneinde de doorlooptijd te garanderen.
Indien er gegevens noodzakelijk zijn welke extern verkregen moeten worden zullen deze, indien niet tijdig beschikbaar, worden nagezonden. Bij een NWWI taxatie zijn wij afhankelijk van het NWWI. Daarom kan in deze gevallen slechts een spoedopdracht worden geaccepteerd na voorafgaand overleg met het NWWI.

Toeslagen

Aankoop

Concrete aankoop € 6.050,- inclusief BTW.

Verkoop

Volledig NVM pakket. Courtage 1,5 % van de verkoopsom inclusief BTW en kosten* (behalve adverteren, extreme leges en precario). Deeldiensten op aanvraag.

Privacy

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Direct gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op!